Anders Larsson i Stallarholmen startade Mondemo AB 1991, efter
tio års anställning i branschen. Tillsammans med anställda
Anette Johansson som administratör, har han sedan byggt upp
Mondemo AB.

Vi är idag ett rikstäckande företag som även haft uppdrag
runt om i världen, till exempel Tyskland, Schweiz, Lettland och samtliga
nordiska länder.

Mondemo AB
Garvargränd 3
645 62 Stallarholmen
Sverige

Bokning: 0152 400 30, 08-550 101 11
Kontor: 0152 190 71
Mobil: 0706 66 27 31