Kontakt

Anders Larsson i Stallarholmen startade Mondemo AB 1991, efter
tio års anställning i branschen. Tillsammans med anställda
Anette Johansson som administratör, har han sedan byggt upp
Mondemo AB.

Vi är idag ett rikstäckande företag som även haft uppdrag
runt om i världen, till exempel Tyskland, Schweiz, Lettland och samtliga
nordiska länder.